YURT DIŞI TANITIM DESTEKLERİ-2010/6

 

DESTEĞİN İÇERİĞİ

Türkiye’de sınai veya ticari faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri; Tanıtım harcamaları belirli bir oranda desteklenir.

ORGANİK BAĞ KURALI     

Tanıtım desteklerinde Türkiye’deki ana şirketin organik bağı ile yurt dışında kurulmuş birimleri ya da şirketleri de harcama yapabilir. Organik bağ aşağıdaki koşullardan herhangi biri ile sağlanır.

Yurt içi marka tescil belgesine sahip ;        

 1. Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 2. Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 3. Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
 4. Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması gerekir

DESTEK SÜRESİ

Destek süresi, desteğe konu ilk ödeme belge tarihi itibari ile başlar ve 4 yıl sürer.

BAŞVURU SÜRESİ                         

Ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yurt dışında düzenlenmiş olan tüm ödeme belgelerin Ticaret Ataşeliğine onay için ibraz edilmiş ve aynı zamanda İhracatçılar Birliği’ne başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir.

DESTEK KAPSAMI: Yurt dışına yönelik gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerin giderleri desteklenmektedir.

 1. Görsel ve yazılı tanıtım,
 2. Sponsorluk,
 3. Yurtdışı birimlerin internet sayfasına yönelik tasarım,
 4. Reklam panoları,
 5. Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları,
 6. Broşürler,
 7. Eşantiyon ve tanıtım malzemeleri,
 8. Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar,
 9. Ürünlerin satışa sunulduğu ve üzerinde şirketin markasının yer aldığı stant/soğutucu,
 10. Defile,
 11. Tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu,
 12. Seminer, konferans,

DESTEKLENMEYEN HARCAMALAR

Türkçe ve/veya yurt içine yönelik yapılan tanıtımlar harcamaları destek kapsamına alınmaz.

Yurt içinden temin edilen reklam, tanıtım ve pazarlama araçlarının destekten faydalanabilmesi için bunların iz bedeli üzerinden veya bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışından gönderilmesi gerekmektedir.

 1. Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteler,
 2. Yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarına verilecek reklâmlar,
 3. Yurtiçi marka tescil belgesinde bulunmayan ve Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşei sembolleri, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda ilgili tanıtım harcaması desteklenmez.

DESTEK ORAN ve LİMİTLERİ: Kira desteği alınan ülkelerde yapılan tanıtım; yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için %70 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD dolarına kadar,

 1. Kira desteği alınan ülkeler dışındaki ülkelerde yapılan tanıtım; yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesi olması ve ya başvuruda bulunmuş olması şartı ile; tüm ülkeler toplamı için %70 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD dolarına kadar desteklenir.
 2. Kira desteği almayan firmaların tanıtımları; Yurt içi marka tescil belgesi ve tanıtım yapılacak ülkede yurt dışı marka tescil belgesi ve ya başvurusunda bulunmuş olan şirketler için toplam %70 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

EK DESTEK ORANLARI VE YARARLANMA ŞEKLİ                                 

Hedef ve öncelikli ülkeler

Harcamaların, Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örnek : Şirketler için %70 olan tanıtım destek oranı, hedef ülkeye bağlı 10 baz puan ile %80 olabilir.

İHRACAT ŞARTI

Firmanın Destek kapsamında birimi bulunan ülkeye, yararlanılan destek tutarının 2 katı kadar ihracat yapması (ihracat şartı için harcama tarihi ile aynı takvim yılı değerlendirilir) ve ilgili ülkeden ithalat yapmıyor olması gerekir. İhracat şartı ilk yıl için uygulanmaz.

TİCARİ ATAŞE ONAYI;      

Ataşe onay zorunluluğu: Desteğe konu yurt dışından yapılan ödemeler ve yurt dışında hazırlanan diğer belgelerin ilgili ülkede ki Ticaret Ataşeliği’ne ödeme belge tarihi itibari ile 6 içerisinde onaylatılması gerekmektedir.