SAĞLIK TURİZM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Sağlık turizmi hacmi bulunan veya hacim oluşturmak isteyen sağlık turizmi şirketlerinin, Ticaret Bakanlığı’nın vermiş olduğu teşviklerden maksimum seviyede yararlanmalarını sağladığımız hizmetimizdir.
Sağlık Turizmi alanında bakanlıkça belirlenen harcama kalemlerinde yapmış olduğunuz giderlere hibe şeklinde destek verilmektedir.

Sağlık turizmi, son 10 yıl içerisinde- özellikle son 5 yıl içerisinde, global ölçekte sürekli ve yüksek hızda büyüyen bir pazardır. Pandemi öncesinde Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla yaklaşık 700.000 sağlık turisti gelmiştir. Pandemi sürecinde bu hacim küçülse de pandemi sonrasında yükseliş trendi tekrar başlayacaktır. Sektör aktörleri bu yükselişin kısa süre içerisinde başlayacağı konusunda hemfikirdir. Ayrıca global ölçekte 2023 yılında sağlık turizmi pazarının  1 trilyon dolara ulaşılacağı öngörülmektedir.

Sektörde yaşanan bu gelişmeleri Ticaret Bakanlığı her zaman yakından takip etmektedir. Uluslararası sağlık turizmi pazarından yüksek oranda pay alabilmemiz için sağlık turizmine yönelik teşvikler ile sektör aktörlerini desteklemektedir.

SAĞLIK TURİZM TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Hizmet sektörü destekleri kapsamında Sağlık Turizmi sağlık kuruluşlarının ve sağlık aracı kuruluşlarının alabileceği destekler ve oranlar tablodaki gibidir.

KONU LİMİT ORAN
Ürün ve Hizmet Tescili 50.000 $ %50
Tercümanlık(Personel) 50.000 $ %50
Hasta Yol Yardım Desteği(Hasta Başına) 1.000 $ %50
Acenta Komisyon Desteği 100.000 $ %50
Rapor Desteği 200.000 $ %60
Belge/Sertifika 50.000 $ %50
Reklam/Tanıtım/Pazarlama 400.000 $ %60
Birim 120.000$ %60
Danışmanlık Desteği 100.000 $ %60
Bireysel Katılımların Desteklenmesi(Fuar vb.) 15.000 $ %50

 

Teşvik Danışmanlığı hizmetimiz, Sağlık turizmi Yetki Belgesi alım sürecinden başlayıp Sağlık Turizmi Teşvikleri kapsamında verilen destekler üzerine mevzuata uygunluk, dosya hazırlama, başvuru ve para hesabınıza yatana kadar takip sürecini içermektedir. Teşvik yönetim sürecimizin içeriği aşağıdaki gibidir.

TEŞVİK DANIŞMANLIĞI HİZMET İÇERİĞİ

 • Sosyal Medya Reklamları
 • Google Ads Reklamları
 • Sosyal Medya
 • Web Sitesi Tasarımı
 • TV Ve Radyo Reklamları
 • Sponsorluk
 • Katalog
 • Billboard Reklamları
 • Toplu E-Posta /SMS/MMS Gönderimi
 • Basın Tanıtımı
 • Kokteyl
 • Seminer
 • Konferans

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları )

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları.

Süreler:

4 Yıl boyunca

TERCÜMANLIK (SAĞLIK TURİZMİ PERSONELİ) DESTEĞİ

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetkilendirmiş Sağlık Tesislerinde çalışan yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık (Sağlık Turizmi Personeli) kapsamında çalışan 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri desteklenmektedir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Tesislerinin Faydalanmaları İçin Öncelikle Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Olmaları Gerekir.

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Sağlık Tesisi tarafından istihdam edilen her bir personel için üst limiti 25.000 ABD Dolar brüt ücret üzerinden % 50 oranında destekten faydalanılabilir.

Süreler:

4 Yıl boyunca

HASTA YOL YARDIM DESTEĞİ (HASTA BAŞINA)

Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir. Sağlık turizmi destekleri kapsamında verilen sadece sağlık tesislerinin yararlandığı bu destek başlığı ile sizin için gelen ve 7 gün içerisinde kaydını yaptığınız her sağlık turisti için bu destekten yararlanabilirsiniz.

Kimler Faydalanabilir:

Bakanlık ile protokol yapan Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Havayolu Şirketi

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

 1. Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD doları,
 2. Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD dolarını geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, ödenir.

Süreler:

4 Yıl boyunca

ACENTA KOMİSYON DESTEĞİ

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetkilendirmiş Sağlık Tesisleri tarafından Yetkilendirilmiş Aracı Kurumlar tarafından Hasta getirilmesinde yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Bu başlıktaki sağlık turizmi teşviğinden Bakanlık ile protokol yapan Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri.

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik Acentaları yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD doları, desteklenir.

Süreler:

4 Yıl boyunca

BELGE/SERTİFİKA DESTEĞİ

Uluslararası Sağlık Turizmi Yeki Belgesi bulunan Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışında aşağıdaki başlıklarda alacakları belge ve sertifikalar desteklenir:

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Belge kullanım ücretleri,
 • Zorunlu kayıt ücretleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Eğitim giderleri,
 • Gözetim giderleri,
 • Yenileme giderleri,
 • Test/analiz giderleri.

Kimler Faydalanabilir:

Bu başlıktaki sağlık turizmi desteğinden Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları)

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

%50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

ÜRÜN VE HİZMET TESCİLİ DESTEĞİ

Yetkilendirilmiş Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışında aşağıdaki maddelerde yapacakları Şirket/Kuruluş adına Marka Tescilleri ve araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları ).

Destek Üst Limiti Ve Oranı:

Marka Tescillerinde Ürün veya Hizmetin yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları.

Süreler:

4 Yıl boyunca

YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ

Uluslararası arenada Hedef Pazarlarında fiziksel olarak bulunmak isteyen Uluslararası Sağlık Turizmi Yeki Belgesi bulunan Sağlık Tesisleri ve Aracı Kurumların yurtdışında oluşturacakları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları ).

Destek Üst Limiti ve Oranı:

Brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD doları.

Süreler:

4 Yıl boyunca

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları ).

Destek Üst Limiti ve Oranı:

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD doları.

Süreler:

4 Yıl boyunca

BİREYSEL KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ (FUAR VB.)

Yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)”nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer etkinlikleri katılım giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir:

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar ( Sağlık Turizmi Acentaları ).

Destek Üst Limiti ve Oranı:

Yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD doları desteklenir.

Süreler:

4 Yıl boyunca