TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA

2008/2 sayılı Tasarım Desteği tebliğinden; Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder.

Yaptığınız işlemlere uygun 2008/2 sayılı tebliğin “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi” başlığı altında yararlanabilirsiniz. Ekonomi Bakanlığı’na sunulacak projenin onaylanmasının ardından aşağıdaki harcama kalemlerinden faydalanabilirsiniz.

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenmektedir ve proje süresi 3 yıldır.

Desteklenecek harcamalar;
a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplamı en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları, olmak üzere proje bazında   % 50 oranında desteklenir. 

Proje başvurusu yapılarak değerlendirilmesi beklenir. Sonrasında yukarıdaki harcamaların desteklenmesi için kuruma başvuru yapılır.