Yönetim Danışmanlığı İhtiyacı Nereden Doğar?

Şirket yapılarının güncel durumlarında veya büyümekte olan şirket yapılarında bir takım eksiklikler görülebilir. Örneğin, mevcut departmanlardaki görev tanımlarının güncellenmesi, yeni bir departman ihtiyacı, yeni görev tanımları; bütçenin verimsiz kullanılması, faaliyetlerin aksaması veya teknolojik altyapı yetersizliği. Bu gibi sorunlarda şirket yönetim danışmanlığı kapsamında DYS DANIŞMANLIK olarak
Yönetim Danışmanlığı ihtiyacınız için buradayız.

Biz Nasıl Yapıyoruz?

İhtiyaçlarınıza cevap vermek için öncelikle firmanızı bir bütün olarak ele alıp; İnsan Kaynakları ve Yönetimi, İş süreçleri ve Teknoloji alt başlıklarında şirketinizi bir bütün olarak analiz ediyoruz. Şirket danışmanlığı olarak elde ettiğimiz çıktılar ile ihtiyaçlarınızı nasıl daha iyi karşılayabileceğimizi buluyoruz. Bu doğrultuda, yönetim danışmanlığı firmaları arasında önde gelen olarak danışmanlık hizmetinin yanında eğitimler vererek sürdürülebilirliği sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

Yeterli insan kaynağı sayınızı doğru konumlandırın ve en iyi görev tanımlarını belirleyerek veriminizi artırın.

İş Süreçleri

Zaman, insan kaynağı, bütçe ve faaliyetlerinizi en doğru şekilde belirleyip şirketinizi daha verimli hale getirin.

Teknoloji

Çözümlerimizle gelişen teknolojileri şirketinize adapte edelim. Üretim, hizmet ve yönetim süreçlerinizi daha kolay hale getirin.