SAĞLIK TURİZMİ SÜREÇ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

İnsanların seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak tedavi olmayı amaçlamaları özel bir turizm çeşidi olan sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. İnsanlar ve sağlık sigortası kurumları artık sağlık sorunlarını çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki hekimleri ya da fiyatları değil; en iyi çözüm ve en düşük maliyet seçeneklerini değerlendirerek hareket etmektedirler. Bundan yola çıkarak; tedavi ve tatil amaçlı, şehirlerarası ya da ülkelerarası yapılan seyahatlerden doğan tüm etkinliklere “Sağlık Turizmi” denilmektedir. Ancak ekonomik çevrelerde kullanılan anlamı ile sağlık turizmi sınır aşan hasta hareketliliğini kastetmektedir. Ekonomik hareketlilik açısından profesyonel olarak eğitilmiş bireylerin sağlanmış özel koşullar altında katma değer sağlamak adına emek, tecrübe ve bilgi birikimlerini ihraç etme işidir sağlık turizmi.

Sağlık turizminin son yıllarda 100 milyar dolarlık hacme ulaşması hastane, klinik ve muayenehane gibi sağlık kuruluşlarının bu sektöre daha fazla ilgi duymasına sebebiyet vermektedir. Ancak, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni yeni gelişen bir sektör olması, sektörün aktörlerini pazara belirleme, pazara girme, pazarlama stratejisi belirleme, yurt dışı hastalarının süreç yönetimi gibi birçok konuda endişeye sürüklemektedir.

Bumerang Danışmanlık, Sağlık Kuruluşları ya da Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşları’nın sağlık turizmine atacakları ilk adımdan başarılı bir sağlık turizmcisi olacakları aşamaya kadar bütünleşik bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler;

 • Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Danışmanlığı
 • Sağlık Turizmi Uluslararası Pazarlama Danışmanlığı
 • Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ DANIŞMANLIĞI

 Sağlık turizmi yapabilmek için öncelikle yapılması gereken, Sağlık Bakanlığı’nın kriterlerine uyum  sağlamaktır. 03.07.2017 tarihinde Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden Gerçek kişilere verilen her türlü sağlık hizmetlerinde Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olunması gerekliliği getirildi. Bu kapsamda 13.07.2018 tarihinden itibaren sağlık turizmi faaliyetinde bulunacak olan;

 • Özel sağlık kuruluşları (hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, özel muayenehanesi olan doktorlar)
 • A grubu acente belgesi olan sağlık turizmi aracı kuruluşlarının

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması zorunluluk haline gelmiştir.

siz değerli paydaşlarımızın Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alabilmesi için

 • Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri’ne uyum
 • Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterleri’ne uyum
 • Yetki Belgesi başvuru süreç yönetimi

hizmetlerini sunmaktayız.

SAĞLIK TURİZMİ ULUSLARARASI PAZARLANA DANIŞMANLIĞI 

 Sağlık turizmine yeni adım atan sağlık kuruluşları ve sağlık aracı kuruluşlarının ortak problemlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Hedef pazarımı nasıl belirleyeceğim?
 • Hedef pazara girerken nelere dikkat etmem gerekir?
 • Pazarda nasıl hareket etmem gerekir?
 • Başvuruda bulunan hasta ile süreci nasıl başlatacağım?
 • Hastanın Türkiye’ye gelmesini nasıl sağlayacağım?
 • Tedavi süreci nasıl olacak?
 • Tedavi sonrası ne yapmam gerekir?
 • Sözleşmelerde nelere dikkat etmeliyim?
 • Yurt dışında kimlerle iş birliği kurmalıyım?
 • Hangi pazarlama yöntemlerini kullanmam gerekir?
 • Fiyat politikamı belirlerken nelere dikkat etmeliyim?

Sağlık turizmine yeni başlayan sağlık kuruluşlarına ve sağlık aracı kuruluşlarına,  bu sektörde nasıl hareket etmelerine dair şu hizmetleri vermekteyiz

1-) Süreç Yönetim Planı

 • Hedef Pazar Seçimi
 • Hedef Pazara Giriş Yöntemleri
 • Pazarlama Planlaması

2-) Hasta Süreç Yönetimi

 • Hasta Başvurusundan Gelene Kadarki Süreç Takibi
 • Hasta Tedavi Süreci
 • Tedavi Sonrası Kontrol

3-) Sözleşme Ve Formlar

4-) İşbirlikçi Planlamaları

5-) Dijital Pazarlama Süreç Yönetimi

SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

 Hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanmasına yönelik tedbirleri alma görevini yürütmekte olan Bakanlığı, hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı devlet yardım programları uygulamaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”  20.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar kapsamında hizmet ticaretin bulunan firmalar için birçok destek sağlanmaktadır.

“Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında alabileceğiniz destekler ile ilgili;

Teşvik Başlangıç

 • Hizmet İhracatçıları Birliği Üyeliği
 • Temel Bilgi Belge Kaydı
 • Hasta yol yardım protokolü
 • DYS(Destek Yönetim Sistemi) kaydı

Süreç Yönetimi:

 • Mevzuata uygunluk
 • Dosya hazırlama
 • Dosya başvurusu
 • Başvuru süreç takibi

Hizmetini vermekteyiz.

Hizmet sektörü destekleri kapsamında Sağlık Turizmi sağlık kuruluşlarının ve sağlık aracı kuruluşlarının alabileceği destekler ve oranlar tablodaki gibidir.

KONU LİMİT ORAN
Ürün ve Hizmet Tescili 50.000 $ %50
Tercümanlık(Personel) 50.000 $ %50
Hasta Yol Yardım Desteği(Hasta Başına) 1.000 $ %50
Acenta Komisyon Desteği 100.000 $ %50
Rapor Desteği 200.000 $ %60
Belge/Sertifika 50.000 $ %50
Reklam/Tanıtım/Pazarlama 450.000 $ %60
Birim 120.000$ %60
Danışmanlık Desteği 100.000 $ %60
Bireysel Katılımların Desteklenmesi(Fuar vb.) 15.000 $ %50

 

Reklam/Tanıtım/Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerine ilişkin harcamalar desteklenir.

Örnek Tanıtım Giderleri

Sosyal medya reklamları,  Google Ads reklamları, sosyal medya ve web sitesi tasarımı, TV ve radyo reklamları, sponsorluk, katalog, billboard reklamları, toplu e-posta /SMS/MMS gönderimi, basın tanıtımı, kokteyl, seminer, konferans…

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

Tercümanlık (Personel) Desteği

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri desteklenmektedir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.

Süreler

4 Yıl boyunca

Hasta Yol Yardım Desteği (Hasta Başına)

Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir.

Kimler Faydalanabilir

Bakanlık ile protokol yapan Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri ve Havayolu Şirketi

Destek Üst Limiti Ve Oranı

 1. Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD doları,
 2. Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD dolarını geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, ödenir.

Süreler

4 Yıl boyunca

Acenta Komisyon Desteği

Sağlık kuruluşlarının uluslararası hasta veya öğrenci getirilmesine yönelik yapacağı komisyon ödemeleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Bakanlık ile protokol yapan Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Sağlık Tesisleri.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik Acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD doları, desteklenir.

Süreler

4 Yıl boyunca

Bireysel Katılımların Desteklenmesi (Fuar vb.)

Yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)” nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer etkinlikleri katılım giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Süreler

4 Yıl boyunca

Danışmanlık Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

Birim Desteği

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

Belge/Sertifika Desteği

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre (4/13) belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD doları.

Süreler

4 Yıl boyunca

Ürün ve Hizmet Tescili Desteği

Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almış Tesisler ve Aracı Kurumlar.

Destek Üst Limiti Ve Oranı

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD doları.

Süreler

4 Yıl boyunca