YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Teşvik Sistemi, hem sıfırdan yatırımlar, hem kapasite artırımları, hem modernizasyon gibi yatırımlar olmak üzere ilk maliyetlerini azaltmak ve daha aza indirgemek adına yatırımın getirilerini hızlandırmasını destekleyen, kapsamlı bir yatırım programıdır.

 

Teşvik belgesinde kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda işletmelerin katma değerli yatırımlarının desteklenmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünün artırılması temel amaçları olarak belirtilmektedir.

Teşvik belgesi sistemi, genel olmak üzere tüm bölgelerin gelişim farklılığını ortadan kaldırmak amaçlı bölgesel avantajlar sağlamaktadır.

 

Yatırım Teşvik sistemi, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta teknoloji yatırımları da teşvik kapsamında alabilmektedir.

 

Yatırım teşvik sistemi destek unsurları; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV İadesi şeklindedir.

 

Bu teşvik sistemi kapsamı destekten yararlanmak için gerekli asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmektedir.

➢ Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,

  1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,

3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500 bin TL’dir.

➢ Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 1.500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

➢ Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

 

FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE YATIRIM

Finansal kiralama şirketi ile anlaşma olması lazım.

YTB, finansal kiralama şirketi adına çıkar. Kullanıcı, yatırımcı olur. Yatırımcı (kullanıcı) devralabilir.

  • 5 yıl boyunca yatırıma konu hiçbir şey satılamaz, ihraç edilemez, devir edilemez(finansal kiralama hariç)
  • Finansal kiralama yolu ile yerli alım yapılamaz, ithalat yapılabilir.

 

KULLANILMIŞ MAKİNA İTHALATI İLE YATIRIM

Kullanılmış ithal makinanın ytb kapsamında çekilmesi için; ithalat genel müdürlüğünden izin alınması gerekir. (Makine imalatçılar birliği izni için)

Ancak kullanılmış makine ithalatında, Türkiyede aynı kapasitede aynı üretimi yapıyor olmaması lazım. İzin için ithalat lisansı verilir. Sonra ithalat yapılabilir.