MARKA KONUMLANDIRMA VE MARKA STRATEJİSİ

Marka konumlandırma ve Marka Stratejisi nedir? Öncelikli olarak marka, bir işletmenin ürün veya hizmetlerini tanımlamak ve piyasadaki diğer emsallerinden ayırt edebilmek için kullandıkları isim, sözcük, harf, sembol, tasarım veya bunların çeşitli kombinasyonlarıdır.

Markalar sadece isimler veya semboller değildir. Bir ürün/hizmet ve onun performansı konusunda tüketicinin algısı ve hislerini temsil eder ve bir değerleri vardır.

Amerikan Pazarlama Derneği ‘nin Tanımına Göre Marka; “Marka, bir veya bir grup üretici ve/veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, sembol, tasarım, işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleridir.”

TDK’ya göre Marka; “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret”

Özetle;

Marka; tüketicinin ürün veya hizmeti, özellikleri, yararları ve kalitesi gibi somut ve soyut unsurlarıyla algılama şeklidir.

B2B çalışan veya birine fason üretim yapan işletmelerde karşımıza çıkıyor. Bazı firmalarda marka oluyor ama markanın hakkı verilmiyor. Markanın yaşaması için gerekli hiçbir alt bileşeni olmuyor. Marka stratejisi ve ölçümü yok ve maddi destek sağlanmıyor.  Başka firmalarda markanın ne kadar bilinirliği olduğunu ve algısının ne seviye olduğunu bilemeyebiliyor. Ben markamı nerede konumlamalıyım ve nasıl algısını yönetmeliyim soruları ortaya çıkabiliyor.  Bir başka konuda ise, markalar var ama markalar kimin sorumluluğunda belli olmuyor. Departman-süreç tanımlı değil. Şirketler, belirsiz sorumluluklar ve tanımlı olmayan süreçleri düzeltmek için bizim kapımızı çalabiliyor. Marka alanında danışmanlık isteyenlerin az bir kısmı marka lafını söyleyerek bize geliyor. Çoğunlukla kâr edemiyorum veya büyüyemiyorum diyerek geliyor. Bu soruların cevapları markalaşmadan geçiyor.

Markanın Faydaları

 • Ürünün Kolaylıkla Tanınmasını Sağlar.
 • Ürünün Diğer Ürünlerden Ayrışmasını Sağlar.
 • Ürünün Kaliteli Olarak Algılanmasını Sağlar.
 • Ürüne Güven Sağlar.
 • Ürüne Sadakat Yaratır.
 • Ürüne Özel Fiyat Belirlenmesine İmkan Sağlar.
 • Tutundurma Çalışmalarına Kolaylık Sağlar.
 • Hukuki Olarak Ürünün Çeşitli Özellikleri Korunur.
 • Tüketicinin Korunmasını Sağlar.
 • Tüketiciye Prestij Sağlar.

Firmanın Ürün ve Markasının Farkları Nedir?

 

Ürün

 • Üretilen
 • Somut Kavram
 • Nesne
 • Tüketene fiziksel yarar sağlar.
 • Biçimi ve özellikleri vardır.
 • Beynin sol kısmına hitap eder.

Marka

 • Yaratılan
 • Soyut Kavram
 • Algılara hitap eder.
 • Tüketene sınıfsal yarar sağlar.
 • Tatmin ve statü özellikleri vardır.
 • Beynin sağ kısmına hitap eder.