YURT DIŞI BİRİM KİRA DESTEKLERİ-2010/6

DESTEĞİN İÇERİĞİ

Türkiye’de sınai veya ticari faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri; tanıtım, marka tescil ve yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyonu ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsaların net kira giderleri belli bir oranda desteklenmektedir.

ORGANİK BAĞ KURALI

Kira desteklerinde Türkiye’deki ana şirketin organik bağı ile kurulmuş birimleri ya da şirketleri de harcama yapabilir. Organik bağ aşağıdakikoşullardan herhangi biri ile sağlanır.

  1. Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
  2. Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
  3. Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
  4. Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması gerekir

DESTEK SÜRESİ

Birim kira desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl süresince yararlanılır.

4 yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

BAŞVURU SÜRESİ

Ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yurt dışında düzenlenmiş olan tüm belgelerin Ticaret Müşavirliği’ne onay için ibraz edilmiş ve aynı zamanda İBGS’ye başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir.

DESTEK ORAN ve LİMİTLERİ:

Yurt dışında açılan birimlerin net kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon) en fazla 25 birime kadar desteklenir.

Sınai ve Ticari şirketler için;( Marka ve Kapasite Raporu Sahibi Şirketler ile Kapasite Raporu sahibi ve Marka Tescili sahibi şirkete %51 ortak şirketler sınai şirket olarak değerlendirilir)

  1. Mağaza ve Kiosklar; %50 oranında ve yıllık 120.000 ABD dolarına kadar
  2. Ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası / tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa %50 oranında ve yıllık 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Ticari şirketler için; ( Türk Ürünü İhracatı Yapan Şirketlerdir)

  1. Mağaza ve Kiosklar; %40 oranında ve yıllık 100.000 ABD dolarına kadar
  2. Ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası / tarlası veya reyonu ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa %40 oranında ve yıllık 75.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

EK DESTEK ORANLARI VE YARARLANMA ŞEKLİ

Hedef ve öncelikli ülkeler

Harcamaların, Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örnek

Üretici firmalar için %50 olan kira destek oranı, hedef ülkeye bağlı 10 baz puan ile %60 olabilir.

BİRİMDE PAZARLANACAK ÜRÜNLER:

Destek kapsamındaki birimde Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gereklidir.

Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri desteklenmez.

İHRACAT ŞARTI

Firmanın destek kapsamında birimi bulunan ülkeye, yararlanılan destek tutarının 2 katı kadar ihracat yapması (ihracat şartı için harcama tarihi ile aynı takvim yılı değerlendirilir) ve ilgili ülkeden ithalat yapmıyor olması gerekir. İhracat şartı ilk yıl için uygulanmaz.

İhracat şartı sağlanamaz ise, yapılan ihracatın yarısı kadar destekten yararlanılabilir.

ATAŞELİK DEĞERLENDİRME RAPORU (EK8)

Ataşelik Değerlendirme Formu (Ek-8) bağlı bulunulan İhracatçı Birliği’ne ulaşmaması halinde dosyalar incelemeye alınmaz.

MORTGAGE YÖNTEMİYLE SATIN ALINAN BİRİMLERDE;

İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) kira gideri olarak değerlendirilir.

Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemez.