YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA GEZİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Tebliğ No: 2011/1

Pazar araştırma nedir?

Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri ihracata yönelik araştırma gezisini ifade eder.

Destek oranları nedir?

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler;

%70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının; aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

Ulaşım:

Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri, Günlük 50 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri.

(Örnek: Bir şirket günlük 30 $ araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 $ tutarında destek alır, 100 $ araç kiralama harcaması yapıyorsa en yüksek oran olan 50 $ destek alır.)

Konaklama:

Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla otel konaklama (oda+kahvaltı) gideri.

 (Örnek: Bir kişi günlük 100$ otel harcaması yapıyorsa 100*0,70=70 $ tutarında destek alır, 500 $ otel harcaması yapıyorsa 150$ destek alır.)

 Yılda kaç Pazar gezisi desteği başvurusu yapılabilir?

Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

Pazar gezisi desteği kapsamında aynı ülke yılda kaç kez ziyaret edilebilir?

Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

Bir pazar gezisine yönelik en fazla kaç gün destek alınabilmektedir?

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir.

Türkiye’den çıkıp Türkiye’ye giriş yapılması gerekmektedir.

Hangi geziler destek kapsamına alınmamaktadır?

  • İhracata yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler,
  • Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar,
  • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stant ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler,
  • 10 günü aşan bir yurtdışı araştırma gezisinde, seyahat süresinin 20 günü aşmaması kaydıyla ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 günlük kısmı ile Türkiye’ye giriş ve çıkış seyahat giderleri desteklenir. 20 günü aşan seyahatler,
  • Pazar araştırma gezisinin bir ülkeye yapılacağı gibi en fazla 3 ülkeye de yapılabilir. Üçten fazla ülkeye gidilmesi durumunda, ilk üç ülke desteklenir. Diğer seyahat giderleri,

“Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğinden yararlandırılmazlar.

Destek başvuru süresi ne kadardır?

Şirket çalışanın Türkiye’ye (dönüş) giriş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa harcama müracaatı yapılır.