KTZ Yetkinlik Projelerinde, uzay, havacılık, elektrik, elektronik, makine, otomotiv,
maden ve metaller ile kimya sektörlerinde faaliyet gösteren üretici firmalarımızın,
küresel ölçekteki yabancı firmaların tedarik zincirlerinde yer alabilmeleri için üretmeleri
gereken numune/prototiplerin üretiminde ihtiyaç duydukları
“ürün geliştirme (prototip/numune),test, analiz,
doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek”
makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.
KTZ projeleri, seri üretim ya da kapasite artırımı için
yatırım desteği niteliğinde değildir.

 

Mal satmak üzere olduğun küresel bir firmanın senden istediği ürün standardı;

yeni makine almanı,

yeni yazılımlar kurmanı,

ürünlerinin kalitesini gösteren belgeler almanı
gerektiriyor.

 

Bu masrafların %50’si, 2 yıl boyunca

1 milyon dolara kadar karşılanmaktadır.

 

Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

 

Sadece makine, ekipman, donanım alımı desteklenir. Kurulum, nakliye giderleri ve nakliye giderleri kapsamında sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli desteklenmez.

 

 

  • Küresel firmaya tedarik edilecek ürünün ara malıysa,

Örneğin, küresel bir beyaz eşya firmasına buzdolabı değil, rezistans;
küresel bir otomotiv firmasına araba değil, araba farı satacaksan

 

 

  • Satışı Türkiye’den yurt dışına yapacaksan,
  • İster daha önce çalışmadığın küresel bir firmanın tedarikçisi ol,
  • İster halihazırda çalıştığın küresel bir firmana yeni ürün tedarik et.

Bu koşullarda bir defaya mahsus olmak üzere bu kolay desteğimizden
yararlanabileceksin

 

 

Sadece bu firmanın küreselliğinden emin olmamız gerek.

Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir
Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir
Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.

 

 

DYS üzerinden yapılan başvurular; Bakanlık tarafından içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir.

Başvuru kapsamında sunulan belgelere yönelik olarak yapılan ön inceleme çalışmasında aşağıdaki konulardaki yetkinlikler değerlendirilir:

  1. a) Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,
  2. b) Finansal performans,
  3. c) Bilgi sistemleri yönetimi,
  4. d) Organizasyon ve insan kaynakları.