DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER SEKTÖRÜ

Bu Karar, döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar. Bu Karar kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar yararlandırılabilir.

Turquality Destek Türleri ‘nde Markalaşma Destek Programı Kapsamındaki Sektörler

Ulaştırma

 • Yolcu Taşımacılığı
 • Lojistik
 • Alt Yapı Hizmetleri

Sağlık Turizmi

Perakende

 • Çok Kanallı
 • E-Ticaret

Gastronomi

Teknoloji ve Medya

 • Yazılım
 • Bilişim Hizmetleri
 • Elektronik Oyunlar
 • Film

Konaklama

Eğitim

Ön İnceleme Çalışması

Değerlendirme modeli, markalaşmaya ilişkin temel göstergeler ile her sektör için ayrı olarak kurgulanmış sektörel göstergelerden oluşmaktadır. Bunlar;

 • Marka Performansı
 • Finansal Performans
 • Marka Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Turquality’e Girmek İçin İnsan Kaynakları Sürecinde Yapılması Gerekenler
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri

Hizmet sektörlerinin özelliklerine göre farklı performans göstergeleri dahil edilmiştir. Bunlar;

 • Hizmet Geliştirme ve Gelişim Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İçerik Geliştirme
 • Operasyon Yönetimi

Turquality ve Marka Programları

Turquality Programı: Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucu firma 100 üzerinden 80 veya daha üstü puan alması durumunda firma, turquality kapsamındaki firmalar arasına dahil olur.

Marka Programı: Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucu 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alınması durumunda firma marka programına kabul edilir.

Marka Destek Programı

Marka programı kapsamındaki firmalar %50 oranında 12 ana destek kalemi altında desteklenir. Marka programının süresi 4 yıldır.

1)Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili, Marka Tescil/Yenileme/Koruma / 50.000$/Yıl

 • Markanın Korunmasına İlişkin Giderler
 • Marka Tesciline ilişkin giderler
 • Ürün ve Hizmet Tesciline İlişkin Giderler

2)Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları/  400.000$/Yıl   

TV, Radyo, İnternet

 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/ güncellemesi/ içeriklendirilmesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı

Basılı Tanıtım

 • Afiş
 • Broşür
 • El ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog

Açık Hava

 • Açık hava elektronik ekranları
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı

Özel Tanıtım/Pazarlama Giderleri

 • Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın
 • tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/ danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları
 • Satış ve dağıtıma yönelik mobil market/acenta/ temsilcilik/platform komisyon ödemeleri ile diğer giderleri
 • Tadım aktiviteleri
 • Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri
 • İzin, sınıflandırma, çoğaltma, dublaj ve altyapı
 • Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market katılımları
 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi
 • TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV/Radyo programlarına sponsorluk

Diğer Tanıtım/Pazarlama Harcamaları

 • Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı
 • Sinema reklamı
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri
 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları

3) Yurt Dışı Birim Kira /  600.000$/Yıl

 • Belediye Giderleri
 • Depo Kira Giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Cafe Kira Giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Lokanta Kira Giderleri
 • Mağaza Kira Giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Ofis Kira Giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri Giderleri

4) Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Kurulum ve Konsept Mimari Çalışmaları  / 300.000$/Yıl

 • Depo temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Cafe temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Konsept yaratımı ve mimari çalışma giderleri
 • Lokanta temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Mağaza temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Ofis temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri temel kurulum ve dekorasyon giderleri

5) Yurt Dışı Teşhir Mekanı, Büyük Mağazalar ve Marketlerdeki Birimlerin Kira ve Dekorasyonu /  200.000$/Yıl

 • Belediye Giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop) kira giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop)  temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Kiosk Kira Giderleri
 • Kiosk temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Konsept yaratımı vb mimari çalışma giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Raf Kira Giderleri
 • Raf temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Reyon Kira Giderleri
 • Reyon temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Stand (floor display) kira giderleri
 • Stand (floor display) temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Teşhir mekanı temel kurulum, dekorasyon

6) Sertifikasyon /50.000$/Yıl

 • Belge, sertifikalara ilişkin eğitim giderleri
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri giderleri
 • Sertifikasyon danışmanlığı

7) Yurt Dışı Franchise Kira / 50.000 $ Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl)

 • Cafe Franchise Kira giderleri
 • Klinik Franchise Kira giderleri
 • Konaklama Tesisi Franchise Kira giderleri
 • Lokanta Franchise Kira giderleri
 • Mağaza Franchise Kira giderleri

8) Yurt Dışı Franchise Dekorasyonu / 50.000 $ / mağaza (yıllık azami 10 mağaza)

 • Cafe Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Klinik Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Konaklama Tesisi Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Lokanta Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mağaza Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri

9) Danışmanlık / 300.000$/Yıl

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Tasarım Danışmanlığı
 • Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 • Bilişim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

 • Ar-Ge ve Ürün Geliştirme
 • Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
 • Bütçe ve Planlama
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi Süreci
 • Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
 • Gastronomi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Akış Yönetimi Sistemi
 • İş Ailesi ve Ücret Yönetimi
 • İş Geliştirme
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması
 • Kalite Geliştirme
 • Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması
 • Karbon Ayak İzi Çalışmaları
 • Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik Oluşturulması
 • Kurumsal Yönetim
 • Mağaza/Konaklama Tesisi/Eğitim Merkezi/Kampüs/Lokanta/Kafe Açılması, İşletilmesi, Yönetimi
 • Marka Kimliği
 • Marka Stratejisi, Marka Yönetimi
 • Operasyonel Strateji
 • Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma
 • Pazara Giriş,Pazar Konumlandırma
 • Perakende Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama,Stratejik Planlama
 • Stratejik Şirket Yapılandırılması
 • Süreç Yönetimi
 • Şirket Kuruluşu,Şirket Satın Alınması
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi

Tasarım Danışmanlığı

 • Endüstriyel Ürün Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı

 • Yazılım Ürünlerinin Lisansları
 • Yazılım Lisansı Yıllık Bakım, Güncelleme
 • Yazılım Ürünlerinin İyileştirilmesi ve İdamesi için
 • Yapılacak Danışmanlık
 • Yazılım Ürünlerinin Eğitim ve Dış Kaynak Kullanımı
 • Araç Planlama Sistemleri
 • Bilgisayarlı Tasarım (CAD)
 • Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)
 • Felaket Yönetimi
 • E-İş Yönetim Sistemi
 • İş Akış – Süreç Yönetim Sistemleri
 • İş Zekası Yönetim Sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)
 • Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri
 • Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri
 • Okul İçerik Yönetimi
 • Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri
 • Mobil Satış ve Takip Sistemleri
 • Müşteri-Hasta İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri
 • Perakende Yönetimi
 • Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)
 • Talep Planlama Sistemleri (DMS)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
 • Üretim Optimizasyon Sistemleri
 • Yönetim Raporlama Sistemleri
 • Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

10) Aşçı, Şef, Yazılımcı, Mühendis ve Tercüman İstihdamı / 200.000$/Yıl (Azami 3 Kişi)

 • Aşçı/Şef brüt maaşı
 • Yazılımcı brüt maaşı
 • Mühendis brüt maaşı
 • Tercüman brüt maaşı (Sağlık kuruluşları için)

11) Pazar Araştırması ve Çalışması Raporlama / 100.000$/Yıl

 • Mali ve hukuki raporlama giderleri
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama giderleri
 • Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyet giderleri

12) Gelişim Yol Haritası / 200.000$/Yıl

 • 1 defaya mahsus(%75)

Turquality Destek Programı

Turquality destekleri ‘nde programa kabul edilen firmalar %50 oranında 12 ana destek kalemi altında desteklenir. Turquality programının süresi (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler.

1)Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili, Marka Tescil/Yenileme/Koruma / Limitsiz

 • Markanın Korunmasına İlişkin Giderler
 • Marka Tesciline ilişkin giderler
 • Ürün ve Hizmet Tesciline İlişkin Giderler

2)Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları / Limitsiz

TV, Radyo, İnternet

 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/ güncellemesi/ içeriklendirilmesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı

Basılı Tanıtım

 • Afiş
 • Broşür
 • El ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog

Açık Hava

 • Açık hava elektronik ekranları
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı

Özel Tanıtım/Pazarlama Giderleri

 • Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın
 • tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/ danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları
 • Satış ve dağıtıma yönelik mobil market/acenta/ temsilcilik/platform komisyon ödemeleri ile diğer giderleri
 • Tadım aktiviteleri
 • Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri
 • İzin, sınıflandırma, çoğaltma, dublaj ve altyapı
 • Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market katılımları
 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi
 • TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV/Radyo programlarına sponsorluk

Diğer Tanıtım/Pazarlama Harcamaları

 • Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı
 • Sinema reklamı
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri
 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları

3) Yurt Dışı Birim Kira / Aynı Anda Azami 50 Adet Birim

 • Belediye Giderleri
 • Depo Kira Giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Cafe Kira Giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Lokanta Kira Giderleri
 • Mağaza Kira Giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Ofis Kira Giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri Giderleri

4) Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Kurulum ve Konsept Mimari Çalışmaları  / 200.000$/Yıl

 • Depo temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Cafe temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Konsept yaratımı ve mimari çalışma giderleri
 • Lokanta temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Mağaza temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Ofis temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri temel kurulum ve dekorasyon giderleri

5) Yurt Dışı Teşhir Mekanı, Büyük Mağazalar ve Marketlerdeki Birimlerin Kira ve Dekorasyonu / Limitsiz

 • Belediye Giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop) kira giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop)  temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Kiosk Kira Giderleri
 • Kiosk temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Konsept yaratımı vb mimari çalışma giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Raf Kira Giderleri
 • Raf temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Reyon Kira Giderleri
 • Reyon temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Stand (floor display) kira giderleri
 • Stand (floor display) temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Teşhir mekanı temel kurulum, dekorasyon

6) Sertifikasyon / Limitsiz

 • Belge, sertifikalara ilişkin eğitim giderleri
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri giderleri
 • Sertifikasyon danışmanlığı

7) Yurt Dışı Franchise Kira / 200.000 $ Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl)

 • Cafe Franchise Kira giderleri
 • Klinik Franchise Kira giderleri
 • Konaklama Tesisi Franchise Kira giderleri
 • Lokanta Franchise Kira giderleri
 • Mağaza Franchise Kira giderleri

8) Yurt Dışı Franchise Dekorasyon / 100.000 $ / mağaza (Azami 100 Franchise Birimi)

 • Cafe Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Klinik Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Konaklama Tesisi Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Lokanta Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mağaza Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri

9) Danışmanlık / 600.000$/Yıl

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Tasarım Danışmanlığı
 • Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 • Bilişim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

 • Ar-Ge, Turquality Yeni Ürün Geliştirme Süreci
 • Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
 • Bütçe ve Planlama
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi Süreci
 • Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
 • Gastronomi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Akış Yönetimi Sistemi
 • İş Ailesi ve Ücret Yönetimi
 • İş Geliştirme
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması
 • Kalite Geliştirme
 • Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması
 • Karbon Ayak İzi Çalışmaları
 • Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik Oluşturulması
 • Kurumsal Yönetim
 • Mağaza/Konaklama Tesisi/Eğitim Merkezi/Kampüs/Lokanta/Kafe Açılması, İşletilmesi, Yönetimi
 • Marka Kimliği
 • Marka Stratejisi, Marka Yönetimi
 • Operasyonel Strateji
 • Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma
 • Pazara Giriş,Pazar Konumlandırma
 • Perakende Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama,Stratejik Planlama
 • Stratejik Şirket Yapılandırılması
 • Süreç Yönetimi
 • Şirket Kuruluşu,Şirket Satın Alınması
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi

Tasarım Danışmanlığı

 • Endüstriyel Ürün Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı

 • Yazılım Ürünlerinin Lisansları
 • Yazılım Lisansı Yıllık Bakım, Güncelleme
 • Yazılım Ürünlerinin İyileştirilmesi ve İdamesi için
 • Yapılacak Danışmanlık
 • Yazılım Ürünlerinin Eğitim ve Dış Kaynak Kullanımı
 • Araç Planlama Sistemleri
 • Bilgisayarlı Tasarım (CAD)
 • Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)
 • Felaket Yönetimi
 • E-İş Yönetim Sistemi
 • İş Akış – Süreç Yönetim Sistemleri
 • İş Zekası Yönetim Sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)
 • Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri
 • Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri
 • Okul İçerik Yönetimi
 • Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri
 • Mobil Satış ve Takip Sistemleri
 • Müşteri-Hasta İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri
 • Perakende Yönetimi
 • Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)
 • Talep Planlama Sistemleri (DMS)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
 • Üretim Optimizasyon Sistemleri
 • Yönetim Raporlama Sistemleri
 • Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

10) Aşçı, Şef, Yazılımcı, Mühendis ve Tercüman İstihdamı / Limitsiz (Azami 5 Kişi)

 • Aşçı/Şef brüt maaşı
 • Yazılımcı brüt maaşı
 • Mühendis brüt maaşı
 • Tercüman brüt maaşı (Sağlık kuruluşları için)

11) Pazar Araştırması ve Çalışması Raporlama / Limitsiz

 • Mali ve hukuki raporlama giderleri
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama giderleri
 • Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyet giderleri

12) Gelişim Yol Haritası / 200.000$/Yıl