Şirketler İçin Mevcut Durum Analizi Neden Önemlidir?

Birçok şirket belirlediği hedefe doğru ilerlerken beklenmedik sorunlarla karşılaşır. Bu sorunların kaynağı mevcut durumunuzda yatıyor olabilir. İçeriden bir gözle fark edilemeyebilen bu sorunlar, şirketiniz için öngöremediğiniz büyük riskler taşıyabilir. Bu risklerin etkileri katlanmadan veya yeni riskler ortaya çıkmadan önlem almak şirketinizin devamlılığı ve ilerlemesi açısından son derece önemli olacaktır.

Nasıl yapıyoruz?

Mevcut Durum Analizi, bir şirketin ya da kurumun amaçları ve stratejilerine göre hali hazırda yönetsel açıdan ne durumda olduğunu profesyonel danışmanlık teknikleri ile analiz edilmesi ve raporlanması işidir.

Bir başka deyişle, şirketin o anki yönetsel , operasyonel ve süreçsel mevcut durum fotoğrafının net bir biçimde çekilip; etkin analiz yöntemleriyle raporlaştırılıp görüntünün netleştirilmesidir. Bu sayede, ilgili şirket; nerede olduğunu görüp; amaçları doğrultusunda nereye gitmek istediği ile karşılaştırıp; aradaki farkı kapatmak için bir faaliyetler listesi ortaya koyabilir. Sistematik hale getirilmiş böyle bir faaliyetler dizisine de Gelişim Yol Haritası denmektedir. Yönetim danışmanlığı süreci, mevcut durum analizi ile başlar.

Mevcut Durum Analizi gerçekleştirilirken, hedef operasyon modeline ulaşmak için, faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmeli, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir.

Gelecek Durum Analizi

 • Öncelikli büyüme hedefi olan segmentler nelerdir?
 • Yıllar bazında hangi kanalda ne kadar büyüme hedef bulunmaktadır?
 • Kategoriler bazında yıllık büyüme hedefleri nedir?
 • Hedef organizasyon modeli nasıl olmalıdır?
 • Ortak Hizmetler nasıl yapılandırılacaktır? Hangi süreçlerin merkezileştirilmesi öngörülmektedir?
 • Fonksiyonlar arası görev ve sorumluluklar nasıl paylaştırılacaktır?
 • Hedef organizasyon modeli ile uyumlu verimlilik sağlayacak iş akışları nasıl olmalıdır?
 • Hedef operasyon modelini destekleyecek veri ve teknoloji alt yapısı nasıl olmalıdır?​

İlk aşamada kurumunuzdaki sistemlerin varlığını ve sistemlerin sahadaki performansını analiz ediyoruz.
Daha sonra elde ettiğimiz bulguları bulunduğunuz sektördeki iyi örneklerle karşılaştırıyor ve puanlıyoruz.
Son aşamada ise şirketinizin Kurumsal Gösterge Raporunu hazırlayarak hangi konulara öncelik verilmesi
gerektiği ve önem sıralamasının neye göre yapılması gerektiğini belirliyoruz.

 

Mevcut Durum Analizi Proje Adımları

 

Araçlar

 • DYS Danışmanlık Veri Toplama Şablonları
 • Çalışma Toplantıları ve Soru Setleri

Aktiviteler

 • İç ve dış paydaşların şirket fonksiyonlarından beklentilerinin anlaşılması
 • Analiz toplantılarının aşağıdaki alanlar incelenerek gerçekleştirilmesi
 • – Faaliyet Modeli (Hangi işlerin merkezde, hangi işlerin şirketlerde yapıldığı;
  operasyonel ve yönetsel işlerin nasıl ayrıştığı; süreçler ve sorumluluklar)
 • – Organizasyon Şeması, Görev-Sorumluluklar
 • – İş Süreçleri
 • – Yetkilendirme Modeli
 • – Sistemler / yazılımlar ve veri yapıları
 • – Performans kriterleri
 • – Yasal çerçeve ve mevzuat (Yeni TTK, SPK, UFRS vb.)
 • Faaliyet modelinin detaylı analizi için Veri Analizi şablonlarının özelleştirilerek oluşturulması ve iletilmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesi
 • Yerel ve küresel en iyi ve en yaygın uygulamalara göre kıyaslama çalışmalarının yapılması (Dış Kıyaslama)
 • Şirketinizin bünyesinde benzerlik gösteren şirketler ile kıyaslama çalışmalarının yapılması (İç Kıyaslama)
 • İyileştirme noktalarının belirlenmesi
 • Mevcut durum süreç akış şemalarının oluşturulması
 • Mevcut Durum Analiz Raporunun hazırlanması ve paylaşılması

Çıktılar

 • Kıyaslama Çalışması
  (Benchmarking)
 • Mevcut Durum Analizi
  Raporu
 • Mevcut Durum Süreç
  Akış Şemaları
 • İyileştirme Önerileri
  Envanteri