Pazarlama Danışmanlığı

Pazarlama, yıkıcı rekabetin arttığı ve bilginin herkesçe kolayca ulaşılabilir olduğu günümüzde şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu kavram haline gelmiştir. Pazarlama Danışmanlığı da en çok ihtiyaç duyulan danışmanlıklardan biri haline gelmiştir. Günümüze kadar gelen süreçte, şirketlerin önemli bir kısmının ismen sahip olduğu ” Satış Pazarlama Departmanı” nın; asli görevinin sadece satış olduğu; pazarlama ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı yaygın karşılaşılan bir olgudur.

Son yıllarda ise; şirketlerde başlayan ve küreselleşen dünyanın tetiklediği satış ‘tan pazarlama’ya yoğun bir geçiş ihtiyacı ve isteği olduğu gözlemlenmektedir. Bu geçiş ihtiyacı aslında, Pazarlama’nın en temel tanımı olan ” Pazarlama, satışı faaliyetini gereksiz kılacak strateji ve aksiyonların tamamıdır” cümlesinde de kendini göstermektedir.

Bu hizmet sayesinde;

  • Geliştirilecek ürünün nokta atışı şekilde direkt müşteri ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmesi,
  • Rakip ürünlerin güçlü ve zayıf yönlerinin saptanarak etkin bir ürün farklılaştırması ve konumlandırılması yapılması,
  • Bu sayede pazarlama sürecinin daha ürün geliştirme sürecinin öncesinde başlatılarak satışın kolaylaştırılması,
  • Fiyatlandırma ve Tutundurma Stratejilerinin net bir biçimde belirlenmesi,
  • Harcanacak ciddi eforun gerçekten geri dönüşü hızlı olacak bir noktaya yoğunlaştırılması sağlanarak hedef odaklı ve somut katma değer artışı, sağlayacak şekilde ürün ve pazarlama stratejisinin belirlemesine katkı yapmaktayız.