SEKTÖREL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI FUARLARA

BİREYSEL KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

 

Tebliğ No: 2017/4

 

Destek kapsamı nedir?

Türk ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonları yararlandırılır.

Katılımcının;

  • Yurt dışı fuarın genel ve sektörel nitelikli olması halinde;000 Türk Lirasını aşmamak üzere desteklenmektedir.
  • Prestijli fuarlardan biri olması halinde;000 Türk Lirasını geçmemek üzere desteklenir. Katılımcı bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere katılabilir.

Prestijli fuar desteğinden faydalanabilmek için başvuru veya eksiklik bildirim süresi içerisinde prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.

Yer kirası, Nakliye, Ulaşım ve Standa ilişkin giderlere karşılık olarak m2 bazında; Desteğe Esas Tutar Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

Bakanlığın açıklamış olduğu desteğe esas tutar m² bazındadır, kaç m² ile katılım planlanıyorsa desteğe esas tutar ile çarpımı firmanın alabileceği maksimum destek miktarını göstermektedir.

Ön başvuru şartı var mıdır? Süresi Nedir?

Bireysel Fuarlar için ön başvuru şartı kalkmıştır.

Fuar sonrası başvuru süresi ne kadardır?

Bireysel katılımı desteklenen fuarlara yapılacak destek başvuruları, fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde yapılır.

3 ay içerisinde başvuruda bulunulmaması durumunda fuarla ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Eksik teslim süresi ne kadardır?

Teslim Süresi: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından yazılan eksik yazısı tarihi itibari ile 1 ay içerisinde eksiklerin tamamlanması gerekmektedir.

Eksik teslimi yapılamaması halinde: Başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

Her fuar desteklenmekte midir?

Destek kapsamında yer alan fuarlar “Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi” ile Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Fuar ekleme talebi: Gelen taleplere veya re’sen yapılan değerlendirmelere istinaden söz konusu listede, ilave ve çıkarmaları da içeren güncellemeler yapabilir. Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

Yurt içi fuar katılımları hangi oranda destekleniyor? Bir fuardan en fazla hangi miktarda destek alınabilir?

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stant konstrüksiyonu(standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalye) için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 2018 yılı için 30.000, 2019 yılı için 38.000 Türk Lirasını geçemez.

Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.