KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI

Kurumsallaşma danışmanlığı ile şirketinizin veya kurumunuzun kişilere bağlı kalmadan faaliyetlerini sistematik şekilde gerçekleştirebildikleri yapıya kavuşturabilirsiniz. Bir başka ifadeyle, kurumsallaşma ile şirketin tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve disipline ederek sistemsel hale getirebilirsiniz.

DYS DANIŞMANLIK olarak bu anlayıştan yola çıkarak Kurumsallaşma Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Kurumsallaşma danışmanlığı şirketin mevcut durumu ve hedeflerini göz önünde bulundurularak şunları amaçlar:

 1.   Şirket hedefinin ortaya çıkarılması için şirketin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi
 2.   Şirket hedefiyle uyumlu ve rekabetçi stratejik planlama modelinin tasarımı
 3.   Stratejik, departman aksiyonlarının şirket stratejilerini destekleyecek şekilde belirlenmesi
 4.   Doğru performans ölçüm anahtarları ve etkin yönetim raporlaması ile hızlı ve doğru karar alınmasının sağlanması
 5.   Stratejileri en ektin şekilde hayata geçirecek kurumsal organizasyon yapısının kurulması
 6.     Mevcut süreçlerin yalınlaştırılması yoluyla hızlı ve etkin süreç yapısının hayata geçirilmesi
 7.     Dengeli görev dağılımı ve adil performans ölçümüyle çalışan motivasyonunun ve bağlılığının arttırılması

Kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli olan alınacak Kurumsallaşma Danışmanlığı’nın insan kaynakları, süreçlerin ve bilgi teknolojilerinin entegre çalışmasına rehberlik etmesidir.

Kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli olan insan kaynağının, süreçlerin ve bilgi teknolojilerinin entegre çalışmasıdır. Bilgi teknolojileri ile desteklenmeyen hiçbir çalışma sürdürülebilir olamaz.

Kurumsallaşma projelerinde yapılacak danışmanlık faaliyetleri şu 4 ana adımı içerecek şekilde çeşitlendirilir:

 1. Organizasyon yapısı tasarımı
 2. İş analizi ve görev tanımları kurgusu
 3. Yetki ve sorumlulukların adil ve süreç boşluğu bırakmayacak biçimde tanımlanması
 4. Doğru teknolojinin belirlenmesi, iş süreçlerine adapte edilmesi ve kullanılması

Günümüz dünyasında, yeni nesil kurumsallaşma modeli 4 ana parçadan oluşmaktadır:

Vizyon

 • Misyon
 • Vizyon
 • Stratejiler
 • Hedefler

Araçlar

 • Sistem
 • Yazılım
 • Sermaye
 • İnsan Kaynağı

Süreç

 • Pazarlama Planı
 • Kurumsal Bütçe
 • Pazarlama İletişimi
 • Performans Yönetimi

İşlevler

 • Pazarlama
 • Finans
 • İnsan Kaynakları
 • Bilgi Sistemleri
 • Lojistik
 • Dijitalleşme