RAPOR DESTEĞİ

Destekten, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir.

Destek Oran ve Limiti

Uluslararası şirketlerden/kuruluşlardan satın alınan sektör, ülke, yurtdışında yerleşik şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dâhil) ilişkin giderler % 60 ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolar kadar desteklenir.

Raporun destek kapsamında değerlendirilebilmesi için gerekenler

 • Yalnızca ön onay verilen raporlar için destek verilmektedir.
 • Raporun, alım tarihi itibari ile en fazla 2 yıllık olması gereklidir.
 • Ön onay başvurusunda, hizmet alınacak firmanın daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği veya hazırlanacak raporun taslağını sunması gereklidir.
 • Satın alınan raporların veri tabanı üyeliği şeklinde olması durumunda, veri tabanına, ön onay formunda belirtilen süre zarfında Bakanlıkça tam erişim sağlanabilmesi gerekmektedir. Erişimin sağlanması destekten faydalanan şirketin sorumluluğunda olup, Bakanlık erişimine yönelik herhangi bir ek ücret destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır.
 • Destek başvuruları ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde destek başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Eksik belge bildirimi halinde, bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde eksiklerin tamamlanması gerekir. Aksi halde destek dosyası süresi içinde başvurulmamış sayılır.

 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

 Destek Kapsamında Değerlendirilebilecek Örnek Rapor Başlıkları

Şirketlerin yeni ihracat pazarlarına giriş veya mevcut pazarlara derinlemesine nüfuz etmek amacıyla satın alabilecekleri örnek rapor başlıkları aşağıda yer almakta olup burada yer alan başlıklar şirketlere yol göstermek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanmıştır.

Bu raporların destek kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği rapor desteği ön onay başvurusunun Bakanlık tarafından detaylı olarak incelenmesi sonucunda belirlenmektedir.

 • Sektör satış kanallarında segmentasyon çalışmaları
 • Sektörle ürün konumlandırma çalışmaları
 • Sektörle müşteri profili araştırmaları
 • Hedef, sektör, pazar forecast çalışmaları
 • Marka ve imaj araştırmaları, Marka bilinirlik araştırmaları
 • Sektörle tutundurma araştırmaları
 • Marka konumlandırma araştırmaları
 • Sektörel müşteri araştırmaları
 • Sektörel ürün satış noktalarında, ürün fiyatlama analizi
 • Ülkeler bazında sektörel pazar araştırmaları
 • Yeni ürün pazara giriş araştırmaları
 • Hedef ülke vergi sistemi araştırma çalışmaları
 • Sektörel tüketici satın alma alışkanlıkları araştırma çalışmaları
 • Sektörel pazar payı, pazar büyüklüğü ve pazar değişikliği analizi çalışmaları