LOJİSTİK DESTEĞİ

YARARLANILACAK DESTEKLER;


İhracatı artırmak ve Türk mallarının pazar şansını yükseltmek için “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) desteklenmesi adına verilen hizmettir.

İhracattaki pazar payının artması için Yurt Dışı Lojistik Merkezlerine (YDLM) yapılacak destek, sadece Türk ihraç ürünlerini kapsamaktadır.

Yurtdışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi


Yurtdışı Lojistik Merkezi – YDLM olarak; İhracat Teşvikleri kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından en fazla 6 adet merkez desteklenecektir.

Yurt Dışı Lojistik Merkezi – YDLM Kurulum Desteği


Merkezlerin faaliyete geçirilmesine yönelik kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri yüzde 70 oranında ve merkez başına en fazla 5 milyon dolar tutarında desteklenmektedir.
Destek Oranı: %70
Destek Tutarı: 5 milyon USD (Merkez Başına)

Yurt Dışı Lojistik Merkezi – YDLM Kira ve Kullanım Desteği


Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergileri dahil kira, komisyon, kullanım giderleri kapsamında destek oran ve tutarı ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 3 milyon dolar destek verilmektedir.
Destek Süresi: 5 Yıl
Destek Oranı: %50-70
Destek Tutarı: 3 milyon USD (Yıllık)

Yurt Dışı Lojistik Merkezi – YDLM Reklam, Tanıtım ve Personel İstihdam Desteği


Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderler ile Ticaret Bakanlığınca belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücretine, yıllık kişi başı 100 bin doları geçmemek kaydıyla, ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 700 bin dolar destek sağlanmaktadır.
Destek Tutarı: 700.000,-USD (Yıllık)
Destek Oranı: %70 İLK YIL DİĞER YILLAR %50
Destek Süresi: 5 Yıl

Yurt Dışı Lojistik Merkezi – YDLM Kullanıcı Şirketlere Destek


Firmalar için en önemli destek kalemi Kullanıcı desteği olacaktır. YDLM kullanan firmalara destek verilecektir.
Kullanıcıların gümrükleme ve genelgeyle belirlenen diğer giderleri yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenmektedir ve desteklenme süresi en fazla 5 yıl olarak belirlenmiştir.
Destek Tutarı: 100.000,-USD (Yıllık)
Destek Süresi: 5 Yıl

Bakanlık, son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde 50 olanlara beş yıla kadar ilave destek süresi verebilecektir ancak, toplam destek süresi 10 yılı aşmayacaktır.